Teksti suurus:

Lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.10.2015 otsus nr 683

Lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2015

§ 1.   Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduse § 4611 lõiked 4–42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Julgestusalasest läbivaatusest vabastatakse riigipead, Eesti Vabariigi peaminister, Riigikogu esimees, välisminister ning nimetatud isikutega koos reisivad abikaasad ja alaealised lapsed. Julgestusalasest läbivaatusest on vabastatud ka välisriigi samaväärse positsiooniga isikud, käesolevas lõikes loetletud isikute kaitset tagavad ning nendega koos reisivad või neid reisile saatvad ihukaitsjad ning julgestusalasest läbivaatusest vabastatud isikute käsipagas.
(41) Vabariigi Presidendi Kantselei direktori taotlusel võib Välisministeerium vabastada julgestusalasest läbivaatusest Vabariigi Presidendi poolt visiidile kutsutud külalise. Riigikogu esimees võib vabastada julgestusalasest läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikul visiidil viibiva Riigikogu külalise. Julgestusalasest läbivaatusest vabastamisest tuleb teavitada käesoleva paragrahvi lõikes 43 sätestatud korras.
(42) Vabariigi Valitsuse liikme või riigisekretäri taotlusel võib Välisministeerium vabastada julgestusalasest läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikul visiidil viibiva külalise.ˮ.

§ 2.   Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmine

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (RT I, 26.02.2015, 2) § 1 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ27) paragrahvi 231 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(5) Lennunduse raadioside peab olema tagatud eesti või inglise keeles. Ülevalpool lennutasandit 95, välja arvatud Tallinna lennuinfopiirkonnas asuvates lähi- ja lähenemisalades, peab raadioside olema tagatud ainult inglise keeles.ˮ;ˮ.

§ 3.   Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json