Teksti suurus:

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2016, 2

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” muutmine

Vastu võetud 15.10.2016 nr 45

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 43 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruses nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„(9) Sotsiaalkindlustusamet võib kinnitada tulu saajate andmed ühtse nimekirjana. Tulu saajate andmete kinnitamiseks peab Sotsiaalkindlustusametil olema iga nimekirjas oleva isiku elukohariigi ametiasutuse kinnitatud elusoleku tõend riikliku pensionikindlustuse seaduse § 42 lõike 7 tähenduses, mis sisaldab andmeid isiku elukoha kohta. Sotsiaalkindlustusamet edastab nimetatud tõendid nõudmise korral Maksu- ja Tolliametile.

(10) Lõikes 9 nimetatud tulu saajate nimekirja uuendused esitab Sotsiaalkindlustusamet Maksu- ja Tolliametile iga kuu kümnendaks kuupäevaks. Tulu saajate andmed kantakse maksukohustuslaste registrisse.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Tõendil märgitud andmete muutumisest teavitatakse maksuhaldurit viivitamata.”.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json