Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. juuni 2011. a määruse nr 52 „Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2020, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. juuni 2011. a määruse nr 52 „Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.10.2020 nr 62

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 157 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. juuni 2011. a määruse nr 52 „Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 15 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Tagumise külgmise helkuri värvus võib olla ka punane juhul, kui külgmiste helkurite arv ühel sõiduki küljel on suurem kui üks.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json