Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2024. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2023, 5

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2024. aastal

Vastu võetud 20.10.2023 nr 95

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 45 lõike 1 ja § 46 lõike 1 ning keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2024. aastaks kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad:
  1) püügiks kaluri kalapüügiloa alusel;
  2) püügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel Läänemerel;
  3) püügiks väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, mida Euroopa Liit ei reguleeri.

§ 2.  Kalapüük Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel

  (1) Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel maakondade ja veealade kaupa on sätestatud lisas 1.

  (2) Lisas 1 sätestatud veeala püügiruudud vastavad Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 6 esitatud Eesti Vabariigi territoriaalvee väikestele püügiruutudele.

§ 3.  Kalapüük Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

  Kutselise kalapüügi puhul Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel on kalapüügiõiguse tasumäär kala tonni kohta sätestatud lisas 2.

§ 4.  Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel

  Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 3.

§ 5.  Kalapüük teistel siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel

  Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 4.

§ 6.  Kalapüügivõimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad väljaspool Läänemerd asuval merealal kalalaeva kalapüügiloa alusel

  (1) Kalapüügiõiguse tasumäärad lõikes 2 nimetatud püügivõimaluste korral ning Teravmägede püügipiirkonna ja Edela-Atlandi avamere püügipiirkonna kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügipäeva või kala tonni kohta kalalaeva kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 5.

  (2) Püügivõimalused Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) ja Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (edaspidi NEAFC) reguleeritavatel veealadel on:
  1) Euroopa Liidu kehtestatud püügivõimalused, mida Eestil on võimalik kasutada;
  2) reguleerimata liikide püügivõimalused.

  (3) Edela-Atlandi avamere püügipiirkond on väljapoole rannikuriikide majandusvööndit jääv mereala, mis määratakse järgmiste koordinaatide alusel: Lõuna-Ameerika rannikul piki 10º00′S kuni 20º00′W ja sealt piki 20º meridiaani lõunasse 50º00′S, seejärel mööda 50º paralleeli läände kuni 50º00′W, siis piki 50º meridiaani lõunasse 60º00′S, sealt mööda 60º paralleeli läände 67º16′W, seejärel põhja suunas punktini, mille koordinaadid on 56º22′S ja 67º16′W, edasi itta mööda 56º22′S punktini 65º43′W, seejärel mööda joont, mis ühendab punkte 55º22′S ja 65º43′W, 55º11′S ja 66º04′W, 55º07′S ja 66º25′W, ning siis piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

  (4) Reguleerimata kalaliigid selle paragrahvi mõistes on sellised liigid, mille püügimahtu ei piira NAFO, NEAFC ega Euroopa Liit ega piirata Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas.

Kaja Kallas
Peaminister

Madis Kallas
Regionaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel

Lisa 2 Püügiõiguse tasumäärad Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

Lisa 3 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel

Lisa 4 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad teistel siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel

Lisa 5 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad väljaspool Läänemerd asuval merealal kalalaeva kalapüügiloa alusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json