Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” ja 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 2

Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” ja 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Vastu võetud 17.11.2014 nr 46

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 21 lõike 3 ja § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruses nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 7 alates teisest lõikest 7 kuni 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Lõigetes 1, 3 ja 7 nimetatud andmed ja bioproovid esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks.

(9) Lõikes 2 nimetatud andmed esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. veebruariks.

(10) Lõikes 6 nimetatud andmed esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. novembriks.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Hallhülge kütitud isendite andmete ja bioproovide kogumine ja esitamine

(1) Iga kütitud hallhülge kohta kogutakse järgmised andmed:
1) küttimise kuupäev ja jahiloa number;
2) küttimiskoha maakond ja geograafilised koordinaadid;
3) isendi sugu, tüvepikkus ja võimaluse korral kaal;
4) nahaaluse rasvkoe paksus;
5) andmete koguja nimi ja kontakttelefon.

(2) Igalt kütitud hallhülgelt kogutakse järgmised bioproovid:
1) vähemalt üheaastase emase isendi emakas koos munasarjadega;
2) alalõualuu või alalõualuu silmahamba juure 1–2 cm pikkune lõik;
3) 5×5×5 cm suurune tükk nahaalust rasvkudet koos nahaga.

(3) Lõikes 2 nimetatud bioproovidele peab olema märgitud maakond, küttimise kuupäev ning jahiloa number.

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed ja bioproovid esitab jahiloa omanik Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks.”

§ 2.  Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” § 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Hallhülgele võib varitsus- või hiilimisjahti pidada 15. aprillist kuni 31. detsembrini.”

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json