Teksti suurus:

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 8

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 17.11.2014 nr 43

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 491 lõike 15 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Määruse rakendamine

Määruse 2015. aasta 1. märtsil jõustunud muudatus ei mõjuta varem kehtestatud alkoholi maksumärgi kujundusele vastavate alkoholi maksumärkide kehtivust.”;

2) lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2015. aasta 1. märtsil.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Alkoholi maksumärgi kujundus

/otsingu_soovitused.json