Teksti suurus:

Rahandusministri 27. detsembri 2010. a määruse nr 78 „Ülevaatuse audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 9

Rahandusministri 27. detsembri 2010. a määruse nr 78 „Ülevaatuse audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 17.11.2014 nr 44

Määrus kehtestatakse audiitortegevuse seaduse § 54 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 27. detsembri 2010. a määruses nr 78 „Ülevaatuse audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa loetakse lisaks 1;

2) määruse § 1 tekst loetakse lõikeks 1 ning määrust täiendatakse uue lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kehtestada ülevaatuse audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormid pärast 2014. aasta 31. detsembrit lõppevate perioodide raamatupidamisaruannete ülevaatamise kohta (lisa 2).”.

§ 2.  Määrus jõustub 2014. aasta 31. detsembril.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Ülevaatuse audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormid pärast 2014. aasta 31. detsembrit lõppevate perioodide raamatupidamisaruannete ülevaatamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json