Teksti suurus:

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 11

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

Vastu võetud 17.11.2014 nr 169

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vee erikasutusõiguse tasumäärad

  Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist aastateks 2016–2025 kehtestatakse määruse lisas.

§ 2.  Tasumäärade muutmise kavandamine

  Paragrahvis 1 nimetatud tasumäärasid võib muuta kuni aastani 2020, võttes arvesse seaduses sätestatud piirmäärasid, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused või eesmärk, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonna kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.

§ 3.  Kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määrus nr 171 „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist aastateks 2016–2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json