Teksti suurus:

Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 12

Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Vastu võetud 17.11.2014 nr 170

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

  Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025 kehtestatakse määruse lisas.

§ 2.  Tasumäärade muutmise kavandamine

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud tasumäärasid võib muuta kuni aastani 2020, võttes arvesse seaduses sätestatud piirmäärasid, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonna kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.

  (2) Põlevkiviressursi jaoks töötatakse hiljemalt 31. detsembriks 2017. a välja sellest loodava väärtuse põhine tasustamise mudel, mida rakendatakse tasumäärade muutmise alusena hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.

§ 3.  Kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määrus nr 172 „Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json