Teksti suurus:

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 24

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud1

Vastu võetud 28.05.2004 nr 56
RTL 2004, 72, 1190
jõustumine 10.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 524.11.2014

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 55 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, arvestades keskkonnaministri 28. mai 2013. a määrusega nr 32 „Jahieeskiri” sätestatut.
[RT I, 21.11.2014, 5 - jõust. 24.11.2014]

§ 2.   Loomaliikide nimekiri

  III kaitsekategooria loomaliigid, kelle isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, on:

1) valgepõsk-lagle Branta leucopsis;
2) laanepüü Bonasa bonasia;
3) hallhüljesHalichoerus grypus.

[RT I, 21.11.2014, 5 - jõust. 24.11.2014]


1EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).
[RT I, 21.11.2014, 5 - jõust. 24.11.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json