Teksti suurus:

Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitleja esitatava aruande vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitleja esitatava aruande vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 34

Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitleja esitatava aruande vorm
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

Vastu võetud 27.07.2009 nr 38
RTL 2009, 63, 916
jõustumine 03.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 624.11.2014

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 591 lõike 4 alusel.
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaaviari pakendite märgistamise kord ja kinnitatakse märgise ning kaaviari käitluslitsentsi (edaspidi litsentsi) omaja (edaspidi käitleja) aruande vorm.

§ 2.   Pakendite märgistamine

  (1) Kaaviari käitleja märgistab kaaviari iga pakendi (konservitoosi, purgi või muu anuma), millesse kaaviar on vahetult pakendatud, märgisega, milleks on ühekorrasilt, arvestades järgmisi tingimusi:
  1) ühekorrasilt on mis tahes silt või märk, mida ei saa kahjustamatult eemaldada ega teisele pakendile ümber tõsta;
  2) ühekorrasilti võib kasutada pakendi sulgemiseks;
  3) kui vahetu pakend ei ole suletud ühekorrasildiga, peab kaaviar olema pakitud nii, et pakendi avamist oleks võimalik visuaalselt kindlaks teha;
  4) ühekorrasilt kantakse pakendile kas vahetult või selleks pakendile kinnitatud etiketile.

  (2) Kaaviari pakendile kantava märgise annab Keskkonnaamet.

§ 3.   Pakendi märgisele kantud teave

  (1) Kaaviari töötlemisettevõttes pakendamisel peavad märgisel olema järgmised andmed:
  1) liigi standardkood vastavalt lisale 1;
  2) kaaviari päritolukood vastavalt lisale 2;
  3) päritoluriigi kahetäheline ISO kood;
  4) varumisaasta;
  5) töötlemisettevõtte litsentsi number;
  6) kaaviaripartii identifitseerimisnumber (number, mis vastab töötlemisettevõttes kaaviari jälgimissüsteemiga seotud teabele).

  (2) Kaaviari töötlemisettevõte on päritoluriigi ettevõte, mis vastutab kaaviari esmakordse vahetusse pakendisse pakkimise eest.

  (3) Kaaviari ümberpakkimisettevõttes pakendamisel peavad märgisel olema järgmised andmed:
  1) liigi standardkood vastavalt lisale 1;
  2) kaaviari päritolukood vastavalt lisale 2;
  3) päritoluriigi kahetäheline ISO kood;
  4) ümberpakkimise aasta;
  5) ümberpakkimisettevõtte litsentsi number koos ümberpakkimisriigi kahetähelise ISO koodiga, kui see riik ei ole päritoluriik;
  6) partii identifitseerimisnumber (number, mis vastab ümberpakkimisettevõttes kaaviari jälgimissüsteemiga seotud teabele) või CITES ekspordiloa või reekspordisertifikaadi number.

  (4) Kaaviari ümberpakkimisettevõte on kaaviari vastuvõtmise ja uutesse vahetutesse pakenditesse pakkimise eest vastutav ettevõte.

§ 4.   Käitleja aruanne

  (1) Aruanne on dokument, mille käitleja igal aastal esitab eelmise kalendriaasta tegevuse kohta, ning mis sisaldab andmeid imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud, turustatud või prakeeritud kaaviari kohta.

  (2) Käitleja esitab aruande Keskkonnaametile lisa 3 kohasel vormil aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

  (3) Käitleja säilitab dokumente imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud, turustatud või prakeeritud kaaviari kohta vähemalt 10 aastat ja esitab need pädeva asutuse nõudmisel.

Lisa 1 Tuuraliste liikide, hübriidide ja segaliikide identifitseerimiskoodid

Lisa 2 Kaaviari päritolukoodid

Lisa 3 Kaaviari käitluslitsentsi omaja poolt esitatava aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json