Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2023, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.11.2023 otsus nr 336

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seadus

Vastu võetud 08.11.2023

§ 1.  Sotsiaalmaksuseaduse täiendamine

Sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) ravikindlustuse seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 sätestatud kindlustusjuhtumi korral makstud hüvitist, mida tööandja maksab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse tähenduses töötajale, kes on rase, töö- või teenistuskohustuste täitmise vabastuse teise kuni kaheksanda päeva eest lisaks ravikindlustuse seaduse § 54 lõike 1 punkti 1 alusel makstavale Tervisekassa haigushüvitisele ja mis ei ületa 30 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel arvutatud keskmise töötasu suurusest;”;

2) paragrahvi täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) majandus- või kutsetegevuse vabastuse iga teise kuni kaheksanda päeva eest arvestatud arvestuslikku hüvitist, mille aluseks on füüsilisest isikust ettevõtjal, kes on rase, tekkinud ravikindlustuse seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 sätestatud kindlustusjuhtum, mille korral maksab haigushüvitist ka Tervisekassa ravikindlustuse seaduse § 54 lõike 1 punkti 1 alusel, juhul kui arvestuslik hüvitis vastab 30 protsendile füüsilisest isikust ettevõtja eelmise aasta kalendripäeva keskmisele sotsiaalmaksuga maksustatavale tulule, arvestades käesoleva seaduse § 2 lõikes 5 sätestatut.”.

§ 2.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 34 punktis 14 asendatakse tekstiosa „sotsiaalmaksuseaduse § 3 punktis 18” tekstiosaga „sotsiaalmaksuseaduse § 3 punktides 18 ja 19”.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json