Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt „Tulumaksuseaduse” muudatustest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2011, 4

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt „Tulumaksuseaduse” muudatustest

Vastu võetud 15.12.2011 nr 152

Määrus kehtestatakse „Töölepingu seaduse” § 40 lõike 3 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 40 lõike 1 ja § 43 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” (RT I, 09.07.2011, 8) § 7 lõike 1 punkt 2 ja § 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 108 „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord” (RT I 2001, 33, 178; 2010, 60, 407) § 16 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json