Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2011, 5

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 15.12.2011 nr 153

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” (RT I, 21.06.2011, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) primaarne ja sekundaarne hüpogonadism (E23, E28.3, E29.1, E89.4, E89.5, Q96, Q97, Q98);”;

3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

„32) tugev krooniline valu, välja arvatud pahaloomulisest kasvajast tingitud valu (R52.1);”;

4) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:

„33) raske kolestaasiga kulgevad sapipõie ja -teede ning maksa kaasasündinud väärarendid (Q44).”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) düslipideemia, südame isheemiatõve, muude veresoonte ateroskleroosi ja müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika või aortokoronaarne šunteerimine) järgne seisund (E78, I21, I22, I25, I63, I65, I66, I70.2, Z45, Z95);”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json