Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2012, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2012 otsus nr 201

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2012

§ 1.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) dolokivi – 0,76 ja 5,24 eurot kuupmeetri eest;”;

2) paragrahvi 9 lõike 3 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„3) kristalliinne ehituskivi – 1,27 ja 2,57 eurot kuupmeetri eest;
4) kruus – 0,57 ja 3,38 eurot kuupmeetri eest;”;

3) paragrahvi 10 lõike 4 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) pinnavesi – 14,65 ja 38,34;
2) pinnavesi jahutusveena – 1,55 ja 7,66;”;

4) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) joogiks kasutatav mineraalvesi – 1469 ja 2300,81;”;

5) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) ravivannimineraalvesi – 146,90 ja 230,08;”;

6) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) kaevandustest väljapumbatav vesi – 25,56 ja 77,84.”;

7) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) välispuistangutesse ladestatav põlevkivi aheraine, sealhulgas rikastusjäätmed – 0,91 eurot;”;

8) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) välispuistangutesse ladestatav põlevkivi aheraine, sealhulgas rikastusjäätmed – 1,09 eurot;”;

9) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) välispuistangutesse ladestatav põlevkivi aheraine, sealhulgas rikastusjäätmed – 1,31 eurot;”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–7 jõustuvad 2013. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 8 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 9 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json