Teksti suurus:

Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2012, 37

Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 19.12.2012 nr 114

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse ministeeriumide ja nende valitsemisalas olevate ametiasutuste ning Riigikantselei ametnikele, välja arvatud avaliku teenistuse seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud ametnikele. Avaliku teenistuse seaduse § 10 lõikes 4 nimetatud ametiasutuste ametnikele on määrus soovituslik.

§ 2.  Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus.

  (2) Avaliku teenistuse seaduse § 10 lõikes 2 viidatud ametniku asetäitjal (edaspidi tippjuhi asetäitja) ja ametiasutuse struktuuriüksuse juhil peab olema kõrgharidus.

§ 3.  Nõuded töökogemusele

  (1) Tippjuhi asetäitjal, Riigikantselei ja ministeeriumi struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või selle puudumisel kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 3-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas.

  (2) Lõikes 1 nimetamata ametiasutuse struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või 2-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas.

§ 4.  Nõuded võõrkeelte oskusele

  Tippjuhi asetäitjal, Riigikantselei ja ministeeriumi struktuuriüksuse juhil peab olema inglise, prantsuse, saksa või vene keele mõistmise ja rääkimise oskus Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis toodud C1-tasemel ning kirjutamise oskus B2-tasemel või kahe võõrkeele, sealhulgas inglise, prantsuse, saksa või vene keele mõistmise ja rääkimise oskus B2-tasemel ning kirjutamise oskus B1-tasemel.

§ 5.  Rakendussäte

  Paragrahvis 3 sätestatud nõuet ei kohaldata ametnikule, kes määruse jõustumise ajal on ametnikuna teenistuses ja jätkab §-s 3 nimetatud ametikohal.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json