Teksti suurus:

Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 19

Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

Vastu võetud 14.12.2017 nr 53

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 47 lõike 4 alusel.

§ 1.   Avaldus

  (1) Saamata jäänud täiendavat ravimihüvitist (edaspidi hüvitis) taotlev isik vormistab avalduse, mis esitatakse Eesti Haigekassale (edaspidi haigekassa).

  (2) Avaldus sisaldab järgmisi taotleja andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  2) arvelduskonto number;
  3) kontakttelefon ja e-posti aadress;
  4) allkiri ja avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Kui isik soovib taotletava hüvitise tasumist kolmanda isiku arvelduskontole, tuleb avalduses täiendavalt märkida nimetatud kolmanda isiku ees- ja perekonnanimi ning arvelduskonto number.

§ 2.   Hüvitise maksmine

  (1) Haigekassa kannab hüvitise taotleja arvelduskontole 30 päeva jooksul pärast selleks nõutavate dokumentide laekumist haigekassasse.

  (2) Hüvitise suurus arvutatakse retseptikeskusest hüvitise väljamaksmise vormistamise kuupäeval retseptikeskuses täiendava ravimihüvitise salvestunud jäägi summast.

§ 3.   Hüvitise maksmisest keeldumine

  (1) Haigekassa keeldub hüvitise maksmisest, kui:
  1) isikul puudub hüvitise maksmiseks ettenähtud alus;
  2) isik esitas hüvitise saamiseks valeandmeid.

  (2) Haigekassa koostab hüvitise maksmisest keeldumise kohta põhjendatud otsuse.

  (3) Haigekassa toimetab kätte otsuse hüvitise maksmise keeldumisest hüvitist taotlenud isikule kirjalikult 30 päeva jooksul hüvitise taotlemiseks nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json