Teksti suurus:

Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule

Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 45

Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule

Vastu võetud 20.12.2017 nr 65

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 1303 lõike 2 ja § 1305 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 1302 nimetatud kinnise lasteasutuse teenust saama õigustatud lapsel on õigus saada sama seaduse §-s 1301 nimetatud kinnise lasteasutuse teenust hinnaga 75 eurot päevas, maksimaalse maksumusega 27 375 eurot kalendriaastas.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule hüvitada teenuseosutajale täitmata kinnise lasteasutuse teenuse koha kulud. Hüvitamine toimub iga kuu esitatud arvete alusel arvel märgitud ulatuses, kuid kõige rohkem 65 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teenuse hinnast päevas.

§ 2.   Nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule

  Kinnise lasteasutuse teenuse osutaja peab tagama kinnises lasteasutuses ööpäev läbi vähemalt ühe töötaja olemasolu iga kuue lapse kohta ning laste ärkveloleku ja lasteasutuses viibimise ajal vähemalt ühe töötaja olemasolu iga kolme lapse kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json