Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 "Immuniseerimiskava" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 37

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 "Immuniseerimiskava" muutmine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ muutmine

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruses nr 9 „Immuniseerimiskava“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral võib immuniseerida lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu kõigis vanuserühmades olevaid isikuid kuni 500 vaktsiinidoosi ulatuses. Terviseamet teavitab Eesti Haigekassat ja Sotsiaalministeeriumi vaktsiinide varu kasutamisest.“;

2) paragrahvi 2 lõikest 3 jäetakse välja sõna „riigieelarvest“;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Gripivastane immuniseerimine tagatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel väljaspool kodu ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatele ja ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajatele.“.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. a.

(2) Määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. septembril 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json