Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 39

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 64

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 3 lõige 18 tunnistatakse kehtetuks;
3) määruse lisa 1 asendatakse käeoleva määruse lisaga 1;
4) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;
5) määruse lisa 11 tunnistatakse kehtetuks;
6) määruse lisa 12 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;
7) määruse lisa 16 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Paragrahvi 1 punktid 1, 3 ja 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tervishoiuasutus

Lisa 2 Haigla

Lisa 3 Ambulatoorsed visiidid

/otsingu_soovitused.json