Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 42

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded” muutmine

Vastu võetud 19.12.2018 nr 70

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 76 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 2 asendatakse läbivalt sõna „halduslepingu” sõnaga „lepingu”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) isikud, kes saavad kohtumääruse alusel kinnise lasteasutuse teenust ning vajavad pärast nimetatud teenuse osutamise lõppemist erihoolekandeteenust.”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json