Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 44

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 02.03.2017 nr 9
RT I, 07.03.2017, 18
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT I, 25.05.2018, 1328.05.2018
18.12.2018RT I, 21.12.2018, 3701.01.2019, osaliselt 01.09.2019

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.  Nakkushaigused, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

 (1) Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
 1) tuberkuloos;
 2) B-viirushepatiit;
 3) difteeria;
 4) teetanus;
 5) läkaköha;
 6) poliomüeliit;
 7) leetrid;
 8) punetised;
 9) mumps;
 10) Haemophilus influenzae tüüp b nakkus;
 11) rotaviirusnakkus;
 12) inimese papilloomiviirusnakkus.

 (2) Nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral võib immuniseerida lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu kõigis vanuserühmades olevaid isikuid kuni 500 vaktsiinidoosi ulatuses. Terviseamet teavitab Eesti Haigekassat ja Sotsiaalministeeriumi vaktsiinide varu kasutamisest.
[RT I, 21.12.2018, 37 - jõust. 01.01.2019]

 (3) Luuüdi siirdamise järel võib immuniseerida lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu ka vastava näidustusega isikuid.
[RT I, 21.12.2018, 37 - jõust. 01.01.2019]

 (4) Gripivastane immuniseerimine tagatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel väljaspool kodu ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatele ja ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajatele.
[RT I, 21.12.2018, 37 - jõust. 01.09.2019]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Lisa Immuniseerimiskava

/otsingu_soovitused.json