Teksti suurus:

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2019, 28

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal

Vastu võetud 19.12.2019 nr 75

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 alusel ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 25 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Kalapüügikitsendused

  (1) Meres on keelatud püüda koha 15. maist 15. juulini.

  (2) Meres on 15. maist 15. juulini keelatud koha kaaspüük, välja arvatud nakkevõrkudega püügil.

  (3) Pärnu lahes põhja pool Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º17.888'N, 24º16.719'E, ja Tahkunina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º15.515'N, 24º29.364'E, vahelist ühendussirget on keelatud kasutada:
  1) ääremõrdu, mille silmasuurus on mõrrapäras alla 24 mm ja teistes osades alla 56 mm 10. maist 15. augustini;
  2) suurema kui 80 mm silmasuurusega mõrdu 15. maist 15. juulini;
  3) nakkevõrke 1. juulist 15. juulini;
  4) nakkevõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 100 mm;
  5) õngpüüniseid, välja arvatud lihtkäsiõnge ja käsiõnge, 15. maist 15. juulini.

  (4) Pärnu lahes on aasta ringi keelatud kalapüük Pärnu jõe suudmealal, mis on piiratud kaldajoone ning punktist koordinaatidega 58º22.829'N, 24º27.664'E edasi mõttelise joonega, mis läbib punkte koordinaatidega 58º21.959'N, 24º26.302'E; 58º21.282'N, 24º27.961'E; 58º21.803'N, 24º28.711'E, Pärnu jõe vasaku ja parema muuli otsi ning edasi läbi punkti 58º22.095'N, 24º26.988'E punktini 58º22.683'N, 24º27.929'E, välja arvatud meritindipüük mõrdadega 1. märtsist 30. aprillini.

  (5) Meres on keelatud angerjapüük 1. jaanuarist 31. jaanuarini ja 1. novembrist 31. detsembrini.

§ 2.  Agarikupüügi ala

  Agarikupüük tragiga on keelatud 20 m sügavusjoonest madalamal, välja arvatud:
  1) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º40.451'N, 22º51.994'E; 58º41.314'N, 22º55.559'E; 58º40.315'N; 22º57.188'E; 58º39.361'N, 22º55.584'E; 58º39.49'N, 22º52.026'E;
  2) alal, mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º43.148'N, 22º57.303'E; 58º42.885'N, 23º0.256'E, 58º41.808'N, 22º59.491'E.

§ 3.  Traalnoodaga kalapüügi sulgemine Liivi lahes

  (1) Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres on keelatud kalapüük traalnoodaga 23. aprillist 22. maini.

  (2) Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis on keelatud kalapüük traalnoodaga Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel 12. maist 10. juunini.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json