Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi võimalused, lubatud aastasaagid ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2023. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 19

Kutselise kalapüügi võimalused, lubatud aastasaagid ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2023. aastal
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

Vastu võetud 04.11.2022 nr 105
RT I, 08.11.2022, 5
jõustumine 11.11.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2022RT I, 21.12.2022, 524.12.2022

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 45 lõike 1, § 46 lõike 1, § 47 lõigete 1 ja 2 ja § 903 lõike 2 ning keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2023. aastaks kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad:
  1) püügiks kaluri kalapüügiloa alusel;
  2) püügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel Läänemerel;
  3) väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, mida Euroopa Liit ei reguleeri.

  (2) Määrusega kehtestatakse Eesti Vabariigi Valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel Eesti Vabariigile Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel määratud lubatud aastasaak ja aastasaak püügivahendi kohta.
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

  (3) Määrusega kehtestatakse Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel püüda lubatud räime aastasaak veealade, maakondade ja püsiasustusega väikesaarte püsielanikele püsiasustusega väikesaarte kaupa ning Pärnu maakonnas kastmõrdade kaupa.
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

  (4) Määrusega kehtestatakse Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel püüda lubatud kilu ja tursa aastasaak.
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

§ 2.   Kalapüük kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel

  (1) Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel maakondade ja veealade kaupa on sätestatud lisas 1.

  (2) Lisas 1 sätestatud veeala püügiruudud vastavad Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” lisas 6 esitatud Eesti Vabariigi territoriaalvee väikestele püügiruutudele.

  (3) Räime, kilu ja tursa lubatud aastasaagid Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 11.
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

§ 3.   Kalapüük Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

  (1) Kutselisel kalapüügil Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel on kalapüügiõiguse tasumäär kala tonni kohta sätestatud lisas 2.

  (2) Räime, kilu ja tursa lubatud püügivõimalused kalalaeva kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 21.
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

§ 4.   Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel

  (1) Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 3.

  (2) Eesti Vabariigi Valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile määratud lubatud aastasaagid ning lubatud aastasaagid püügivahendi kohta kalaliikide kaupa sätestatud lisas 31.
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

§ 5.   Kalapüük teistel siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel

  Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügivahendi kohta siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv, kaluri kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 4.

§ 6.   Kalapüügivõimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad väljaspool Läänemerd asuval merealal kalalaeva kalapüügiloa alusel

  (1) Kalapüügiõiguse tasumäärad lõikes 2 nimetatud püügivõimaluste korral ning Teravmägede püügipiirkonna ja Edela-Atlandi avamere püügipiirkonna kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäär püügipäeva või kala tonni kohta kalalaeva kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 5.

  (2) Püügivõimalused NAFO ja NEAFC reguleeritavatel veealadel on:
  1) Euroopa Liidu kehtestatud püügivõimalused, mida Eestil on võimalik kasutada;
  2) reguleerimata liikide püügivõimalused.

  (3) Edela-Atlandi avamere püügipiirkond on väljapoole rannikuriikide majandusvööndit jääv mereala, mis määratakse järgmiste koordinaatidega: Lõuna-Ameerika rannikul piki 10º00′S kuni 20º00′W ja sealt piki 20º meridiaani lõunasse 50º00′S, seejärel mööda 50º paralleeli läände kuni 50º00′W, siis piki 50º meridiaani lõunasse 60º00′S, sealt mööda 60º paralleeli läände 67º16′W, seejärel põhja suunas punktini, mille koordinaadid on 56º22′S ja 67º16′W, edasi itta mööda 56º22′S punktini 65º43′W, seejärel mööda joont, mis ühendab punkte 55º22′S ja 65º43′W, 55º11′S ja 66º04′W, 55º07′S ja 66º25′W, siis piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

  (4) Reguleerimata kalaliigid käesoleva paragrahvi mõistes on sellised liigid, mille püügimahtu ei piira NAFO, NEAFC ega Euroopa Liit ega piirata Edela-Atlandi avamere püügipiirkonnas.

Lisa 1 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel

Lisa 1¹ Lubatud aastasaagid Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

Lisa 2 Püügiõiguse tasumäärad Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

Lisa 2¹ Lubatud püügivõimalused Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

Lisa 3 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

Lisa 3¹ Lubatud aastasaagid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

Lisa 4 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad teistel siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

Lisa 5 Kalapüügivõimalused ja püügiõiguse tasumäärad väljaspool Läänemerd asuval merealal kalalaeva kalapüügiloa alusel
[RT I, 21.12.2022, 5 - jõust. 24.12.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json