Teksti suurus:

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2023. aastaks

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2023. aastaks - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 28

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2023. aastaks1

Vastu võetud 19.12.2022 nr 62

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllukultuuridegeneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2023. aastaks.

§ 2.  Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused

  (1) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused taimeliikide kaupa on 2023. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 590 992 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.) – 4 070 160 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 2 326 680 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 226 066 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 838 250 kilogrammi või meristeemtaimi 4 191 250 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 86 456 kilogrammi.

  (2) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused ühe sordi kohta taimeliikide kaupa on 2023. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 29 550 kilogrammi;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.) – 122 105 kilogrammi;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 69 800 kilogrammi;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 11 303 kilogrammi;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 250 000 kilogrammi või meristeemtaimi 1 250 000 tükki;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 2594 kilogrammi.

  (3) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet võib 2023. aastal turustada taimeliikide kaupa koguses, mis ei ületa 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.


1 Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19).

Urmas Kruuse
Minister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json