Teksti suurus:

Rahandusministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 24 „Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2013, 1

Rahandusministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 24 „Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend” muutmine

Vastu võetud 15.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 481 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 24 „Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend” lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2 (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. veebruaril 2013. a.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Sularaha deklaratsiooni eestikeelne vorm

Lisa 2 Sularaha deklaratsiooni ingliskeelne vorm

/otsingu_soovitused.json