Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 „Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2014, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 „Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine“ muutmine

Vastu võetud 20.01.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) artikli 4 lõike 1 ja tarbijakaitseseaduse § 421 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 „Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine“ §-s 2 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) Tarbijakaitseamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 1-12, 14-16 ja 18-20 nimetatud direktiivide ja määruste osas;“;

2) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) Tehnilise Järelevalve Amet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 4 ja 12 nimetatud direktiivide osas;“;

3) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json