Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2019, 7

Haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Vastu võetud 17.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 5 alusel.

Haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 5 täiendatakse lõigetega 11–12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata õpetajatele, kes töötasid haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” kehtivuse ajal põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või kutseõppeasutuses üldharidusainete õpetajana ning vastasid eelnevalt nimetatud määruse kohaselt vastaval ametikohal töötamiseks kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

(12) Õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse õpetajakutset omamata isikud, kes on lõpetanud õpetajakoolituse magistriõppe õppekava käesoleva määruse jõustumise ning õpetajakoolituse õppekava alusel õpet läbiviivale ülikoolile kutse väljastamise õiguse andmise vahelisel ajal.”.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json