Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2012, 2

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vastu võetud 16.02.2012 nr 16

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punkti 7 ning ülikooliseaduse § 211 lõike 1 ja § 567 lõike 10 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” (RT I, 04.01.2012, 9) lisas 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) õppevaldkonna „Haridus” õppekavagrupi „Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus” rea „Filosoofiadoktor Doctor of Philosophy (PhD)” veergu „Kõrgkool” täiendatakse tekstiga „TÜ – kuni 31. detsembrini 2014. a”;

2) õppevaldkonna „Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus” õppekavagrupi „Sotsiaalteadused” rea „Filosoofiadoktor Doctor of Philosophy (PhD)” veergu „Kõrgkool” täiendatakse akronüümiga „TÜ”;

3) õppevaldkonna „Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus” õppekavagrupi „Õigus” rea „Filosoofiadoktor Doctor of Philosophy (PhD)” veergu „Kõrgkool” täiendatakse akronüümiga „TÜ”;

4) õppeasutuste nimede ja akronüümide loetelus asendatakse nimi „Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduste Instituut” nimega „Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json