Teksti suurus:

Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded

Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2012, 17

Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded

Vastu võetud 20.02.2012 nr 20

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 70 lõike 8 punktide 2 ja 3 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artikli 10 lõigete 1, 3 ja 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded.

§ 2. Ettevõtjate andmekogusse andmete kandmise täpsemad tingimused

 (1) Põllumajandusamet (edaspidi PMA) kannab puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikes 2 nimetatud ettevõtja kohta sama artikli lõikes 5 sätestatud andmed.

 (2) Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikega 3 ei kanta puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse andmeid ettevõtja kohta:
 1) kelle suhtes ei kohaldata kohustust järgida turustusnorme komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 4 kohaselt;
 2) kelle tegevus puu- ja köögiviljasektoris piirdub kauba vedamisega.

§ 3. Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded

 (1) Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 12 lõike 3 punktiga a peab puu- ja köögivilja turustusnormide vastavuse eest vastutav isik või tema ettevõtte töötaja osalema erimärgistuse loa saamiseks PMA korraldataval puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolitusel.

 (2) PMA korraldatava koolituse programm hõlmab puu- ja köögivilja turustusnormide tundmist teoorias ja praktikas.

 (3) PMA avaldab teabe koolituse toimumise kohta oma veebilehel.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json