Teksti suurus:

Eesti Meremuuseum tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2017, 22

Eesti Meremuuseum tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 17.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Eesti Meremuuseum tegevus alates 1. maist 2017. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle asutatavale Sihtasutusele Eesti Meremuuseum.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Meremuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70001001).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Meremuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Eesti Meremuuseumi direktor;
  Eesti Meremuuseumi finantsjuht;
  Eesti Meremuuseumi peavarahoidja;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
  Riigi Tugiteenuste Keskuse, Kultuuriministeeriumi valitsemisala talituse juhataja – pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. märtsil 2017. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 30. aprilli 2017. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. mail 2017. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Eesti Meremuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. aprillist 2017. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Meremuuseum vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Meremuuseum kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. maist 2017. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 9 „Eesti Meremuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. mail 2017. a.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json