Teksti suurus:

Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni välislähetustasu koefitsiendid

Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni välislähetustasu koefitsiendid - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2013, 8

Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni välislähetustasu koefitsiendid

Vastu võetud 20.03.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 175 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni välislähetustasu koefitsiendid

  (1) Põhja Atlandi Lepingu Organisatsiooni operatsiooni ISAF Afganistanis välislähetustasu koefitsiendid on:
  1) jalaväekompanii (ESTCOY, sh miinipildujarühm, UAV meeskond ja tuletoetusmeeskond) – 1,80;
  2) Eesti kontingendi tagalatoetus (ESTCON NSE, kaplan) – 1,60;
  3) Eesti kontingendi tagalatoetuse I liin – 1,70;
  4) Helmandi sihtüksuse staabi (TFH HQ) staabiohvitserid ja -allohvitserid – 1,65;
  5) RC SW ja KAF staabiohvitserid ja -allohvitserid – 1,50;
  6) Eesti kontingendi (ESTCON) arst, kirurgiline meeskond – 2,00;
  7) ESTCON ülem ja allohvitser ning meediaoperatsioonide ohvitser – 1,65;
  8) inimluure meeskond (EHCT) – 1,80;
  9) lõhkeseadeldiste demineerimismeeskond (IEDDT) ja lahingpioneerid – 2,10;
  10) erioperatsioonide grupp – 2,10;
  11) kopteripiloodid – 1,80.

  (2) Euroopa Liidu operatsiooni „ATALANTA” (EU NAVFOR Somalia) laevakaitsemeeskonna liikme (LKM) välislähetustasu koefitsient on 1,30.

  (3) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni mereoperatsiooni „Active Endeavour” sõjalaeva julgestusmeeskonna liikme (SLJM) välislähetustasu koefitsient on 1,30.

  (4) Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mali Vabariigis (EUTM Mali) osaleva staabiohvitseri ja allohvitseri välislähetustasu koefitsient on 1,50.

  (5) Käesolevas määruses loetlemata operatsioonide koefitsient on 1,0.

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Kaitseministri 27. novembri 2012. a määrus nr 11 „Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni välislähetustasu koefitsiendid” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määruse § 1 lõiget 3 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26. veebruarist 2013.

  (3) Määruse § 1 lõiget 4 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 3. märtsist 2013.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json