Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2014, 2

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Vastu võetud 18.03.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 28 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruses nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 37 sõnastatakse järgmiselt:

„37) Benita Kodu AS (Harjumaa);”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Tallinna Tehnikaülikool.”.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json