Teksti suurus:

Kaitseministri 11. detsembri 2014. a määruse nr 29 „Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2016, 1

Kaitseministri 11. detsembri 2014. a määruse nr 29 „Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord” muutmine

Vastu võetud 16.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 11. detsembri 2014. a määruse nr 29 „Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „kümme” sõnaga „seitse”.

Hannes Hanso
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

/otsingu_soovitused.json