Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud ravimitega seotud määruste muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2024, 18

Ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud ravimitega seotud määruste muutmine

Vastu võetud 19.03.2024 nr 14

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 21, § 43 lõike 1 ja § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruse nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruse nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” § 1 täiendatakse punktiga 64 järgmises sõnastuses:

„64) neurofibromatoos (Q85.0).”.

§ 2.  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Tervisekassa ravimite loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Tervisekassa ravimite loetelu” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2024. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Ravimite piirhinnad

Lisa 2 Tervisekassa ravimite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json