Teksti suurus:

Põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määruse nr 63 „Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2024, 22

Põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määruse nr 63 „Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile” muutmine

Vastu võetud 20.03.2024 nr 18

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 791 lõike 7 ja § 792 lõike 7 alusel.

Põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määrust nr 63 „Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „2009/128/EL, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86)” tekstiosaga „2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86), muudetud määrustega (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ning direktiiviga (EL) 2019/782 (ELT L 127, 16.05.2019, lk 4–10)”.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json