Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 10

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm

Vastu võetud 27.06.2011 nr 55
RT I, 28.06.2011, 34
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 109 lõike 7 alusel.

§ 1.   Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse taotlemine

  Mootorsõidukijuhi (edaspidi juht) juhendaja tunnistuse (edaspidi juhendaja tunnistus) taotleja peab esitama Maanteeametile juhendaja tunnistuse väljastamiseks:
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]
  1) isikut tõendava dokumendi;
  2) juhiloa, kui liiklusregistris puuduvad andmed kehtiva juhiloa kohta;
  3) juhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt liiklusregistrisse;
  4) dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 millimeetrit.

§ 2.   Juhendaja tunnistuse väljaandmine

  (1) Kui taotleja vastab „Liiklusseaduse” § 109 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustele, väljastab Maanteeamet taotlejale juhendaja tunnistuse. Juhendaja tunnistus on määruse lisa kohane dokument.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Maanteeamet väljastab juhendaja tunnistuse või teatab taotleja nõuetele mittevastavusest ühe tööpäeva jooksul arvates §-s 1 sätestatud dokumentide ja andmete esitamise päevast.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Maanteeametil on õigus väljastada fotota määruse lisa kohane juhendaja tunnistus juhul, kui juhendaja tunnistuse taotlejal puudub foto esitamise võimalus. Juhendaja tunnistuse väljastamisel kantakse juhendaja tunnistuse esiküljele märge „Kehtib koos juhiloaga”.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (4) Juhendaja tunnistus antakse välja kehtivusega üks aasta.

  (5) Juhendaja tunnistusele kantakse kuni kolme juhendatava nimed.

§ 3.   Juhendaja tunnistuse kehtetuks tunnistamine

  Maanteeamet tunnistab juhendaja tunnistuse kehtetuks, kui selle andmise alus on ära langenud, tunnistus on antud alusetult, tunnistus või selles sisalduv kanne või andmed on võltsitud või on väljastatud uus juhendaja tunnistus.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

Lisa Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json