Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. aasta määruse nr 22 „Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2021, 1

Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. aasta määruse nr 22 „Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 14.04.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 34 lõike 1 alusel.

§ 1.  Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. aasta määruses nr 22 „Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, määrad ja kohustusliku reservi nõude arvutamine

Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, kohustusliku reservi nõude määrad ning nende rakendamine kohustusliku reservi nõude arvutamisel on sätestatud Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrusega (EL) nr 2021/378 „Kohustusliku reservi kohaldamise kohta” (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/1).”;

2) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aruande koostamisel arvestatakse Eesti Panga presidendi 30. märtsi 2021. aasta määruse nr 3 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” mõistete tähendusi.”;

3) lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punkt 1 jõustub 26. juunil 2021.

  (2) Määruse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2022.

Madis Müller
president

Lisa Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem

/otsingu_soovitused.json