Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/0951-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2021, 13

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/0951-1 muutmine

Vastu võetud 21.04.2021

Lisa 4
17.04.2019. a sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/0951-1 juurde


Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel,

ja

Baltic Agro Machinery AS, registrikoodiga 10702447, asukohaga Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju maakond (edaspidi „Teostaja”), mida esindavad ühiselt juhatuse liige Anne Oja-Aru ja juhatuse liige Martin Ots, kes tegutsevad põhikirja alusel,

vahel on sõlmitud 17.04.2019 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0951-1 (edaspidi „Leping”).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele LM-, R3A-, R3B-, R4A-, R4B-, T1- ja T5-kategooria CLAAS, R3A-kategooria ONIAR, R3A-, R3B-, R4A- ja R4B-kategooria UMEGA ning R3A-, R3B-, R4A- ja R4B-kategooria UMEGAAGRO sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele LM-, R3A-, R3B-, R4A-, R4B-, T1-, T2- ja T5-kategooria CLAAS, R3A-kategooria ONIAR, R3A-, R3B-, R4A- ja R4B-kategooria UMEGA ning R3A-, R3B-, R4A- ja R4B-kategooria UMEGAAGRO sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

Baltic Agro Machinery AS

Valge 4

Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald

11413 Tallinn

75308 Harju maakond

Telefon: 620 1200

Telefon: 605 9100

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: info@ba-machinery.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10702447

   

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json