Teksti suurus:

Paiksetest saasteallikatest ja õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus, paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riiklik reserv ning nende jaotuskava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2012, 6

Paiksetest saasteallikatest ja õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus, paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riiklik reserv ning nende jaotuskava

Vastu võetud 22.12.2011 nr 183
RT I, 04.01.2012, 3
jõustumine 07.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.05.2012RT I, 22.05.2012, 525.05.2012

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 119 lõike 1 alusel.

§ 1.   Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus

  Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus aastatel 2008–2012 on 66 508 600 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, mis sisaldab kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riiklikku reservi 3 454 317 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti ja ühisrakenduse reservi 991 172 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti.

§ 2.   Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskava

  (1) Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskavaga jagatakse Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2011. a määruse nr 96 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu” §-s 2 loetletud tegevusaladel tegutsevate käitiste kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riiklik reserv ning määratakse ühisrakenduse reserv aastateks 2008–2012.

  (2) Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskava on esitatud määruse lisas 1.

  (3) Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku reservi jaotuskava on esitatud määruse lisas 2.

§ 3.   Õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus

  (1) Õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus aastal 2012 on 58 429 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti.
[RT I, 22.05.2012, 5 - jõust. 25.05.2012]

  (2) Õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus aastatel 2013–2020 on 441 640 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti.
[RT I, 22.05.2012, 5 - jõust. 25.05.2012]

§ 4.   Õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskava

  (1) Õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskavaga jagatakse Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2011. a määruse nr 96 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu” §-s 3 loetletud tegevusaladel tegutsevate õhusõidukite käitajate summaarne lubatud heitkogus aastateks 2012–2020.
[RT I, 22.05.2012, 5 - jõust. 25.05.2012]

  (2) Õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskava on esitatud määruse lisas 3.

§ 5.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskava

Lisa 2 Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku reservi jaotuskava

Lisa 3 Õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskava

/otsingu_soovitused.json