Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2014, 4

Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 16.05.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal:
   1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadel õppivad või õppinud üliõpilased, sh välisriigi üliõpilased;
   2) Eesti kodakondsusega või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõigusega välisriigis õppivad või õppinud üliõpilased või
   3) eelnevatest koosnevad kollektiivid (edaspidi üliõpilane).“;

2) paragrahvi 3 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punktist 3 jäetakse välja sõna „diplomiga“.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json