Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2015, 4

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Vastu võetud 19.05.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.  Deklaratsiooni vormi ja selle täitmise korra kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmine deklaratsiooni vorm ning selle täitmise kord:
 1) deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine” vorm FATCA XSD (lisa 1);
 2) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 2);
 3) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 „Nimede ja aadresside klassifitseerimine” (lisa 3);
 4) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 „Andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 4).

§ 2.  Deklaratsiooni esitamine

 (1) Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt XML-formaadis.

 (2) Deklareeritava teabe puudumisel teavitatakse sellest Maksu- ja Tolliametit teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt.

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD

Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine

Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine

/otsingu_soovitused.json