Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2015, 4

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Vastu võetud 19.05.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.  Deklaratsiooni vormi ja selle täitmise korra kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmine deklaratsiooni vorm ning selle täitmise kord:
 1) deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine” vorm FATCA XSD (lisa 1);
 2) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 2);
 3) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 „Nimede ja aadresside klassifitseerimine” (lisa 3);
 4) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 „Andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 4).

§ 2.  Deklaratsiooni esitamine

 (1) Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt XML-formaadis.

 (2) Deklareeritava teabe puudumisel teavitatakse sellest Maksu- ja Tolliametit teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt.

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD

Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine

Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine