Teksti suurus:

Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm

Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2020, 22

Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm

Vastu võetud 21.05.2020 nr 26

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 233 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse andmete esitamise kord eelmisel kalendriaastal vastuvõetud maksustatava lasti, sealhulgas nafta kohta ning aruande vormid ja maksustavatava nafta liikide näidisloetelu.

§ 2.  Mõisted

  (1) Maksustatav nafta on toornafta ja nafta naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsiooni tähenduses.

  (2) Maksustatav last on meritsi veetavad ohtlikud ja kahjulikud ained ohtlike ja kahjulike ainete mereveol tekitatud kahju eest kantava vastutuse ja kahju hüvitamise 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni ning selle 2010. aasta protokolli tähenduses.

§ 3.  Aruande esitamine

  (1) Maksustatava lasti vastuvõtja on kohustatud esitama aruande eelmisel kalendriaastal vastuvõetud maksustatava lasti kohta iga aasta 1. veebruariks, kasutades selleks käesoleva määruse lisas 1 esitatud aruandevormi maksustatava nafta ja lisas 3 esitatud aruandevormi maksustatava lasti kohta või täites eelistatult vormi elektrooniliselt (leitav 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooniga loodud naftareostuskahjude hüvitamise rahvusvahelise fondi veebilehel http://www.iopcfund.org/npdf/oilreportform_e.pdf ning ohtlike ja kahjulike ainete fondi veebilehel http://www.hnsconvention.org/fileadmin/IOPC_Upload/hns/files/receiver_form.pdf).

  (2) Maksustatava nafta liikide näidisloetelu on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (3) Kui maksustatava nafta vastuvõtja on võtnud vastu ohtlikke ja kahjulikke aineid veeseaduse §-s 234 sätestatud viisil ja see nafta on pärast selle meritsi vedamist vastu võetud riigis, kes oli nafta vastuvõtmise ajal naftareostuskahjude hüvitamise rahvusvahelise fondi loomise 1992. aasta fondi rahvusvahelise konventsiooni osaline, kuid ei olnud selle konventsiooni 2003. aasta protokolli osaline, on nafta vastuvõtja kohustatud esitama selle nafta kohta eraldi aruande.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande esitab Keskkonnainspektsioonile ettevõtte esindusõigust omav isik allkirjastatuna e-posti teel (valve@kki.ee) või posti teel kahes eksemplaris.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Maksustatava nafta vastuvõtmise aruande vorm

Lisa 2 Maksustatava nafta liikide näidisloetelu

Lisa 3 Maksustatava lasti vastuvõtmise aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json