Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 60 „Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2021, 8

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 60 „Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.05.2021 nr 48

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruses nr 60 „Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) asekantsleri ning isiku suhtes, kes täidab Vabariigi Valitsuse liikme juures nõustavaid ülesandeid kuni Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni, vastav ministeerium, kus isik töötab, või Riigikantselei.”;

2) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Julgeolekuasutuse juhi deklaratsiooni ei avalikustata.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Maris Lauri
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json