Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruse nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2011, 1

Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruse nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” muutmine

Vastu võetud 16.06.2011 nr 25

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 79 lõike 2, „Kutseõppeasutuse seaduse” § 273 lõike 2 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 243 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruse nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” (RT I, 17.03.2011, 32) § 5 lõiked 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json