Teksti suurus:

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2016, 48

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Vastu võetud 20.06.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõikes 1 asendatakse arv „2348” arvuga „2331”, arv „865” arvuga 856”, arv „856” arvuga „845” ja arv „1483” arvuga „1475”.

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 6. juunist 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json