Teksti suurus:

Päästeameti teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2016, 50

Päästeameti teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 23.05.2014 nr 17
RT I, 28.05.2014, 2
jõustumine 01.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.07.2015RT I, 04.08.2015, 507.08.2015
20.06.2016RT I, 22.06.2016, 4825.06.2016, rakendatakse alates 06.06.2016

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Päästeameti teenistuskohtade koosseis

  (1) Päästeameti teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 2331, neist ametikohti 856, sh päästeametniku ametikohti 845 ja töökohti 1475, sh päästetöötaja töökohti 1333.
[RT I, 22.06.2016, 48 - jõust. 25.06.2016, rakendatakse alates 06.06.2016]

  (2) Lõikes 1 nimetatud teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Päästeameti peadirektori käskkirjaga.

  (3) Muudatustest teenistuskohtade koosseisus teavitatakse siseministrit.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. juunil.

/otsingu_soovitused.json