Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 37 „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2017, 3

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 37 „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.06.2017 nr 32

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 37 „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti abikõlblikkuse periood ei ole pikem kui 24 kuud.

(3) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rahuldamise otsuse vastuvõtmise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäevast ning lõppeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.”;

2) paragrahvi 27 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) 2017. a juunis vastu võetud käesoleva määruse § 8 lõigete 2 ja 3 redaktsioone rakendatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 9. maist.”.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json