Teksti suurus:

Eriteenusena osutatud tolliteenuse kulude arvutamise ja tasumise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2017, 16

Eriteenusena osutatud tolliteenuse kulude arvutamise ja tasumise kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 43

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Tolliteenuse osutamise kulud

  Isikuga kokku lepitud kohas ja ajal isikule tolli eriteenuse (edaspidi teenus) osutamise kulud sisaldavad tolliametniku töötasu ja transpordikulu.

§ 2.   Tolliametniku töötasu arvutamine

  (1) Tolliametniku töötasu arvutatakse vastavalt teenuse osutamisele ja kohalesõiduks kulutatud ajale.

  (2) Tolliametniku kulutatud aega arvestatakse tunni täpsusega, kusjuures täistundi ületav aeg loetakse järgmiseks täistunniks.

  (3) Tolliametniku töötasu arvutamisel võetakse arvesse tolliametnike keskmine palgakulu teenuse osutamisele eelnenud kalendriaastal.

  (4) Tolliametniku töötasu arvutamisel aluseks võetav keskmine palgakulu ühe tunni kohta avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

§ 3.   Tolliametniku transpordikulu arvutamine

  (1) Isik kannab tolliametniku teenuse osutamise kohale- ja tagasisõidu kulud või korraldab tolliametniku sõidu teenuse osutamise kohale ja tagasi.

  (2) Kui tolliametnik kasutab teenuse osutamisel kohale- ja tagasisõiduks tolli ametisõidukit, arvutatakse transpordikulusid täiskilomeetrites.

  (3) Transpordikulude arvutamisel lähtutakse Maksu- ja Tolliameti ametisõidukite kasutamise keskmisest kulust sõidukilomeetri kohta teenuse osutamisele eelnenud kalendriaastal.

  (4) Tolliametniku transpordikulude arvutamisel aluseks võetav keskmine kulu sõidukilomeetri kohta avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

§ 4.   Arve väljastamine

  Arve teenuse osutamise eest väljastatakse isikule kahe tööpäeva jooksul teenuse osutamise päevast alates.

§ 5.   Teenuse eest tasutava summa laekumine ja tasumine

  (1) Teenuse eest tasutav summa laekub riigieelarvesse ning tasutakse arvel näidatud Rahandusministeeriumi pangakontole.

  (2) Teenuse eest tasumise tähtaeg on viis kalendripäeva arve väljastamise päevast alates.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json